Björn§unger

Notarius Publicus i Ystad
Välkommen till Björnunger

Advokatbyrån grundades av advokaten Fredrik Björnberg 1928 och är en av Ystads äldsta. Byrån har alltid erbjudit kvalificerad rådgivning och personlig service. Samtliga advokater på byrån har mångårig processvana.

Vårt arbete präglas av stor respekt för klientens personliga integritet. De uppgifter som kommer till vår kännedom vid handläggning av ett ärende omfattas givetvis av advokatsekretess. Som advokater arbetar vi alltid för att nå en juridisk lösning som är så gynnsam som möjligt för klienten. Ju tidigare vi kommer in i ett ärende desto större möjlighet har vi att verka för en sådan lösning. 

Våra klienter består huvudsakligen av privatpersoner och mindre företag. 

Välkommen till Björnunger Advokatbyrå!Medlemmar i advokatsamfundet
Notarius Publicus i Ystad

Länkar

VARFÖR BÖR JAG ANLITA EN ADVOKATBYRÅ?

Advokat är en skyddad titel som enbart den som blivit antagen som ledamot av Sveriges Advokatsamfund får använda sig av. Däremot finns det inga krav för att få starta en juridisk byrå eller kalla sig jurist och i den egenskapen lämna juridisk rådgivning. Innan inträde i Advokatsamfundet beviljas uppställs idag även krav på advokatexamen. För att bli ledamot av Advokatsamfundet krävs även att den sökande har ordnad ekonomi, är redbar och i övrigt lämplig för advokatverksamhet.

Efter inträde i Advokatsamfundet uppställs krav på att en advokat varje år måste genomgå minst 18 timmars vidareutbildning. Vid debitering tillämpas den timkostnadsnorm som fastställs årligen inom rättshjälpsområdet. Arvode debiteras enligt god advokatsed efter bla tidsåtgång och ärendets beskaffenhet. Vid tvist om arvodet hänvisas till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.


Björnunger Advokatbyrå HB, Kristianstadvägen 2, 272 34 Ystad, +46 (0)411 10773, direkt@bjornunger.se